Fins el 29 de febrer hi ha temps per a sol·licitar els incentius ambientals amb descomptes a la taxa d’escombraries del 20 al 50%. També s’ha incorporat un incentiu per als establiments comercials que generen matèria orgànica i participi en un sistema de prevenció de residus mitjançant acords amb entitats locals com Càritas, Creu Roja o la Teulada, entre d’altres. La sol·licitud es pot presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o també telemàticament a través de la web municipal. La mesura s’aplica per primer cop aquest 2020 per fomentar la prevenció de residus i potenciar la recollida selectiva per tal de que els que separen les escombraries paguin menys

PUBLICITAT

En concret, per als propietaris d’habitatges o masies en sòl rústic s’estableixen tres nivells, amb incentius ambientals diferents, segons el grau amb que es realitzi la recollida selectiva. Així, per realitzar a casa la selectiva s’estableix un incentiu ambiental de Nivell 1 amb una taxa de 103,20 euros, amb una reducció del 20%. En el Nivell 2 es contempla que, a més de realitzar la selectiva de les cinc fraccions, s’utilitzi de manera freqüent la Deixalleria Municipal, amb una taxa de 77,40 euros, amb un 40% de descompte. Per últim, per als que compleixin els requisits del nivells 1 i 2, s’estableix a més el Nivell 3 en el cas que es faci autocompostatge de l’orgànica, amb una taxa de 64,50 euros, el que representa reduir el rebut de la brossa a la meitat.

Per poder acollir-se a les tarifes d’incentius ambientals de nivell 1 cal que el ciutadà faci una instància i es comprometi a fer fotografies de l’espai de casa seva on té els cubells per a les fraccions orgànica, paper-cartró, envasos lleugers, vidre i resta. A més, l’Ajuntament realitzarà inspeccions a casa del sol·licitant. En el cas del Nivell 2 per a usuaris de Deixalleria, caldrà aportar els certificats de les aportacions fetes a la Deixalleria i, per al Nivell 3 que inclou els ciutadans que realitzin autocompostatge de l’orgànica, caldrà aportar imatges de l’autocompostador.

PUBLICITAT