L’ús de la mascareta és obligatori a tots els espais públics i a l’aire lliure, per a majors de sis anys, encara que es puguin mantenir les distàncies de seguretat.  Es recomana que els menors de 3 a 5 anys també se’n posin. És important que tapin nas i boca i que siguin quirúrgiques o higièniques.

PUBLICITAT

Ara bé, hi ha algunes excepcions. El director de l’Agència de Salut Pública, Xavier Llebaria, ha insistit que la mascareta és i serà obligatòria en totes les activitats, excepte en aquelles que per la seva naturalesa facin incompatible el seu ús. Així, no s’haurà de dur en els grups de convivència estables, casals d’estiu, piscines o platges, ni per banyar-se ni per prendre el sol. Tampoc cal dur-la per fer esport a l’aire lliure, com fins ara. Tampoc cal que la portin aquells que pateixen una malaltia o dificultat respiratòria, o aquells que tinguin alguna alteració de conducta que facin inviable l’ús.

PUBLICITAT