Us oferim l’enregistrament íntegre de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls corresponent al mes de juny.

PUBLICITAT