El reciclatge a Valls millora les xifres durant el primer semestre de 2020. Ha augmentat un 8,1 per cent el balanç de la recollida selectiva de les diferents fraccions que se situa en  global en un 44,4 per cent del total en escombraries que es generen a la ciutat. El regidor de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, Xavier Salat, es mostra satisfet per aquests resultats.

PUBLICITAT

L’increment més destacat és la selectiva de la fracció orgànica de gairebé el 20 per cent, un comportament molt millor que el de les principals ciutats de l’entorn.

D’altra banda, la selectiva d’envasos lleugers creix un 18 per cent, el vidre un 15 per cent i el paper i cartró un 11 per cent.

PUBLICITAT