Foto de El Vallenc

El Pius Hospital de Valls passarà a comptar, a partir del mes de gener de 2021, amb un 80% de la seva plantilla d’Infermeria com indefinida. Aquests mesos de novembre i desembre s’està efectuant la selecció dels candidats que s’han presentat a la convocatòria laboral interna i externa de 10 llocs de treball d’infermers/es per al centre sanitari vallenc.

Foto de El Vallenc
PUBLICITAT

Amb la convocatòria d’aquestes 10 places es consoliden llocs de treball per garantir una major estabilitat laboral entre el personal d’infermeria i reduir al màxim la temporalitat laboral. En l’actualitat, de les 150 persones que integren l’equip d’infermeria del Pius, un 73% disposen de contracte indefinit, un percentatge que amb les 10 places que ara es consoliden i es cobreixen de manera fixa passarà a situar-se ja en el 80%.

L’Hospital de Valls s’ha marcat com objectiu continuar reduint encara més la temporalitat contractual a Infermeria, d’una banda per oferir una major estabilitat laboral al seu personal i, de l’altra, per augmentar els nivells de fidelització de la plantilla d’infermers/es amb el Pius. Els candidats a ocupar aquests 10 llocs de treball seran seleccionats en funció de la seva formació, competències, serveis prestats i experiència professional bé sigui al Pius o bé en altres centres sanitaris.

PUBLICITAT