Malgrat la situació excepcional a causa de la pandèmia de la Covid19, la Xarxa de Cultura de Valls obre un nou període de recepció de les activitats previstes per part de les diferents entitats i agents culturals de la ciutat, mitjançant la difusió conjunta del programa «Valls, Ciutat de Cultura Participativa». Abastarà des del febrer de 2021 fins al dijous 17 de juny.

PUBLICITAT

Per poder fer el recull de totes les activitats, caldrà emplenar la fitxa d’activitat, que es pot trobar a la pàgina web municipal www.valls.cat/documentacio, fins el divendres dia 18 de desembre. Es pot enviar per correu electrònic a cultura@valls.cat i en format paper, a la Xarxa de Cultura, al carrer Sant Pere, 2.

Totes les activitats rebudes es difondran pels següents canals: edició impresa, que es bústia a totes les llars vallenques; versió digital a la pàgina web municipal; posts a Facebook, Twitter i Instagram del perfil @CulturaValls, així com a l’agenda de l’aplicació per a telèfon mòbil VallsApp.

Les activitats que no siguin comunicades per a l’edició impresa, es podran difondre a través de les xarxes socials i de l’aplicació per a mòbil VallsApp, amb informació actualitzada de forma setmanal.

PUBLICITAT