La darrera Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls  ha aprovat la licitació de les obres d’enderroc d’habitatges entre mitgeres situats al carrer Santa Marina 34-40 per un import de 73.667 euros IVA inclòs. L’enderroc forma part del projecte municipal que preveu construir nous habitatges socials en aquesta zona situada a la cruïlla dels carrers Santa Marina i Sant Francesc.

PUBLICITAT

També s’ha procedit a l’aprovació, de manera inicial, del projecte d’enderroc, per un import de 46.400 euros IVA inclòs, de l’edifici de l’antiga aula de natura, construcció en desús situada al parc del Mas Miquel. El projecte preveu l’enderroc complet d’aquest edifici després de comprovar que presenta diferents danys estructurals que fan inviable la seva rehabilitació.

En tercer lloc, s’ha donat el vistiplau per tirar endavant el plec de clàusules i l’inici de l’expedient de contractació per a la gestió i desenvolupament, per un període d’un any, dels projectes de dinamització i mediació comunitària als barris de la ciutat, per un import de 48.961 euros IVA inclòs.

Per últim, ha quedat aprovat el plec de clàusules i la licitació per al subministrament de l’equipament tèxtil dels Teatres de Valls per un import de 35.090 euros IVA inclòs. En concret, està prevista la renovació completa dels telons d’escenari i els diferents cortinatges tant al Teatre Principal com al Centre Cultural Municipal.

PUBLICITAT