La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls del passat 15 d’abril aprovava el plec de clàusules i l’inici de l’expedient de contractació de les obres de millora del sistema de calefacció de l’escola Eladi Homs per un import de 83.520 euros.

PUBLICITAT

D’altra banda, s’aprovava la contractació de l’arquitecte Xavier Romaní, per un import de 6.829 euros, pels treballs de redacció del projecte executiu i direcció d’obra de noves actuacions previstes a l’antiga església de Sant Francesc.

Com a tercer punt, es feia la ratificació de l’adjudicació de les obres d’enderroc d’habitatges entre mitgeres situats al carrer de Santa Marina 34-40 a l’empresa Delta Punt 3000 per un import de 61.395 euros.

El mateix òrgan també ratificava l’adjudicació del contracte de l’equipament tèxtil dels Teatres de Valls a l’empresa BTM Sound per un import de 31.239 euros.

Finalment, s’aprovava l’adjudicació a l’empresa Verso Enginyeria del contracte del servei d’implantació, desplegament i suport de l’administració electrònica per un import de 55.030 euros anuals per un període de dos anys.

PUBLICITAT