La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat definitivament el projecte d’enderroc de l’immoble situat a la carretera de Picamoixons número 65, a l’entrada del barri de Santa Magdalena, amb un pressupost d’execució per contracte de 37.200 euros. Aquest enderroc permetrà millorar la visibilitat i la seguretat tan per a vehicles com per a vianants en aquest punt.

PUBLICITAT

L’enderroc es correspon a la tercera i darrera fase del projecte que s’ha anat executant en aquesta zona. En aquest àmbit s’hi trobava antigament l’ermita medieval de Santa Magdalena, una construcció que a finals del segle XIX ja estava en desús i que va ser aprofitada per aixecar-hi un edifici d’habitatge unifamiliar, des de fa anys deshabitat.

La presència de l’antiga ermita ha obligat que les diferents actuacions en aquesta zona s’hagin realitzat amb els corresponents estudis i seguiment arqueològic.

PUBLICITAT