La Regidoria de Sostenibilitat i Serveis Ambientals de l’Ajuntament de Valls ha començat una campanya informativa amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i també la quantitat de la recollida selectiva que té lloc a la ciutat. Concretament, s’estan instal·lant nous adhesius a tots els contenidors soterrats de les cinc fraccions (paper, vidre, envasos, resta i orgànica) que actualment es troben malmesos. Seguidament, es farà el mateix amb els contenidors de superfície que també presenten la identificació amb mal estat a causa del pas del temps.

PUBLICITAT

Per altra banda, també es preveu posar un adhesiu al contenidor de resta amb la finalitat d’evitar la presència de residus valoritzables a l’interior d’aquest contenidor gris i així incentivar la separació de residus. En aquest cas, s’hi podrà veure el missatge: El canvi climàtic comença aquí. Separa els residus correctament.

PUBLICITAT