El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Valls per Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Cartanyà, va anunciar l’any 2015 que retornaria a la ciutat el que cobrava per la seva feina al consistori en concepte de retribucions per assistències als plenaris, les juntes de govern, les juntes de portaveus i les comissions informatives. Des de llavors i fins l’actualitat, un total de 51.000 euros, una vegada abonats els impostos, els ha destinat als col·lectius que més ho necessiten a través d’un fons dedicat al lloguer social, per afavorir les famílies en risc d’exclusió que tenen problemes d’habitatge.

PUBLICITAT

El primer tinent d’alcalde conclou les aportacions al fons de mecenatge una vegada ha finalitzat la seva trajectòria a la Diputació i se centra a partir d’ara en la tasca de regidor de l’Ajuntament de Valls, on ja no percebrà les retribucions per assistències perquè passarà a rebre un salari per la dedicació exclusiva al seu càrrec municipal. Cartanyà explica que la decisió que va prendre el 2015 i ha mantingut fins ara és una acció coherent amb el que sempre ha defensat.

Jordi Cartanyà ha exercit de diputat a la Diputació de Tarragona, en dos mandats diferents, des de l’agost de 2015 fins el juliol de 2021. Els primers quatre anys va ser diputat a l’oposició i president del grup d’Esquerra Republicana a la Diputació, mentre que els dos darrers anys ha sigut diputat delegat de Centres Docents de l’ens supramunicipal formant part de l’equip de govern. Durant aquest llarg període, ha percebut la retribució corresponent al càrrec de diputat, mentre que els seus ingressos a l’Ajuntament els ha destinat als ajuts de lloguer social per mitjà de la figura del mecenatge a través d’un programa de la Fundació Ciutat de Valls.

Aquest programa de mecenatge consisteix en ajudar a pagar part del lloguer a col·lectius vulnerables per tal que puguin continuar tenint accés al seu habitatge habitual o en un d’adaptat a les seves necessitats. La tria dels beneficiaris es fa des de Serveis Socials i l’Oficina Local d’Habitatge. Les famílies que perceben les ajudes són monoparentals, majors de 65 anys o persones amb un grau de discapacitat. Fins a dia d’avui, s’ha ajudat a pagar 186 mesos de lloguers. Del mecenatge se n’han beneficiat 9 famílies diferents formades per un total de 28 persones. Fins ara, 29.550 euros ja s’han destinat als ajuts i encara es manté un fons disponible de 21.450 euros. La voluntat és que es puguin continuar aquests mecenatges fins que la situació de les famílies millori

PUBLICITAT