La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha acordat encarregar, per un import de 6.480 euros IVA inclòs, els treballs de redacció del projecte tècnic de consolidació i desenrunament de l’edifici conegut com a Graner del Convent del Carme a l’arquitecta Elisenda Rosàs. Aquest immoble de murs de tàpia de rei està protegit pel seu valor patrimonial ja que forma part de l’àmbit del Convent del Carme, conjunt conventual d’origen medieval Bé Cultural d’Interès Local.

PUBLICITAT

D’altra banda, el mateix òrgan ha aprovat l’encàrrec a Gemson Grup, empresa especialitzada en l’àmbit de la salut pública la redacció dels treballs previs del Pla de Salut de Valls, per un import de 9.982 euros IVA inclòs.

PUBLICITAT