El nou Pla d’Acció Comunitària i Inclusiva de Valls potencia una estratègia global de ciutat i accions transversals de suport als col·lectius més vulnerables.

PUBLICITAT

El PLACI se centra en l’atenció a la infància, joventut, gent gran o persones amb diversitat funcional i situa com a prioritari l’habitatge, formació, ocupació i l’accés universal als recursos i serveis públics. El regidor d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat, Jordi Cartanyà, explica que tindrà vigència fins el 2024.

El nou pla concreta 3 eixos estratègics i 41 accions per lluitar contra l’exclusió social, facilitar l’accés a recursos claus i potenciar les perspectives inclusives.

El document final és el resultat de la participació ciutadana, d’entitats i agents socials.

PUBLICITAT