L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) ha renovat la certificació ISO 9001-2015 per setè any consecutiu, certificant d’aquesta manera la continuïtat pel compromís de tot el personal que la integra i l’aposta de l’Ajuntament per a donar un servei eficient i de qualitat a tota la ciutadania que la utilitza.

PUBLICITAT

Toti les dificultats afegides per la Covid-19 i els canvis implementats des de l’any passat en les formes de treballar, el servei continua tenint èxit i reconeixement. L’enquesta es va efectuar el mes d’agost entre 244 persones usuàries de l’OAC. Escoltem la regidora de transparència, OAC i tecnologies de la informació, Núria Gavarró.

Entre altres dades, l’equip de l’auditoria ha valorat positivament les enquestes de satisfacció dels usuaris i usuàries realitzades durant el mes d’agost d’aquest 2021, que confirmen que es mantenen i milloren els estàndards de qualitat establerts. 

Així, un 99% de les persones que van respondre l’enquesta considera el servei com a «útil» o «molt útil» i en destaquen com a punts forts el tracte rebut a l’OAC que ha estat correcte o molt correcte pel total de les persones enquestades. A més el 98% diuen que les explicacions que s’ofereix des del personal d’atenció és sempre entenedor. 

Per altra banda, el 99% de la població enquestada diu que el temps d’espera per ser atès és l’òptim i gairebé el 98% considera que el temps de resolució de la seva consulta o tràmit ha estat ràpida o molt ràpida.

PUBLICITAT