Les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls han tancat el balanç econòmic sense dèficit. El resultat econòmic provisional situa el pressupost en 3.280.000 euros, només un 2,3% del previst inicialment, en un increment que s’ha pogut compensar gràcies als majors ingressos obtinguts principalment a través de l’esponsorització d’empreses i un lleuger augment també en el taquillatge dels espectacles.

PUBLICITAT

El balanç d’ingressos i despeses sense desviament és especialment significatiu si es té en compte que el mes de gener, a pocs dies de les festes, l’organització va haver d’incrementar en 60.000 euros sobre el previst el dispositiu i les mesures de salut a causa de la sisena onada de la pandèmia i, a la vegada, fer front a les restriccions d’aforament en els espectacles culturals, d’acord amb la normativa de seguretat i salut vigent. En aquest sentit, la reducció del 100 al 70% d’aforament va fer necessari ampliar el número de funcions d’alguns dels espectacles del Teatre Principal per tal de reubicar els espectadors que havien adquirit les entrades.

Els recursos externs, amb les subvencions de la Diputació de Tarragona i la Generalitat, els patrocinis i els ingressos per entrades, han representat el 54,3% del pressupost.

En aquest sentit, un cop s’han tancat de manera provisional les xifres econòmiques de les festes, el proper ple de l’Ajuntament podrà portar ja a aprovació les aportacions a la Fundació de les Decennals d’acord amb el que ja estava programat per aquest 2022. En concret, per aquest any s’aplicaran 300.000 euros del romanent de tresoreria positiu de les finances municipals junt amb els 200.000 euros ja inclosos en el pressupost municipal en el present exercici, xifres que completen la part que es correspon a l’aportació del consistori a les Decennals que, a diferència de l’edició anterior, s’ha repartit al llarg de tota la dècada enlloc d’un sol exercici.

En el capítol de despeses, destaca la contenció econòmica amb la que s’han organitzat les Decennals per part de les diferents comissions participatives de les festes, mantenint de forma generalitzada i reduint en alguns casos els pressupostos assignats d’entrada. Només s’han enregistrat increments en els epígrafs vinculats als dispositius de seguretat i salut davant la sisena onada de la Covid-19.

PUBLICITAT