Del 2 al 8 de maig se celebra la Setmana Internacional del Compost 2022 que aquest any té el lema “El compost: Per a la regeneració del sòl”. La Setmana Internacional del Compost (ICAW – International Compost Awareness Week) és una iniciativa que es commemora en diferents països cada any per informar i promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com s’ha d’utilitzar i quins són els seus beneficis. L’ICAW es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s’ha anat estenent a altres països. Aquesta iniciativa  ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions s’hi van adherint.

PUBLICITAT

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge, que reutilitzat en el sector agrícola, és una eina per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius. L’aplicació de compost aporta molts beneficis als nostres sòls, doncs incrementa la matèria orgànica, l’activitat biològica, la biodiversitat, millora la fertilitat, l’estructura i retenció hídrica, prevenint així la seva erosió i degradació i donant lloc a cultius més sans i rics en nutrients. El cicle de la matèria orgànica i l’aplicació al sòl del compost afavoreixen l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic.

A Valls, l’any 2021 s’han recollit de forma selectiva 1.567 tones de matèria orgànica i es duen a la planta de compostatge de l’Espluga de Francolí on es fa adob de qualitat a través d’un procés natural i s’obtenen 365,7 tones de compost.

PUBLICITAT