Molt bon dia! aquest és el daily informatiu de Ràdio Ciutat de Valls d’aquest dimarts 31 de maig. Avui destaquem que els pressupostos participatius assoleixen els objectius fixats.

PUBLICITAT

Segons la regidoria s’han assolit els objectius inicials que s’havia fixat la comissió de seguiment, que és l’òrgan consultiu que fa l’avaluació continua de tot el procés. S’hi fan propostes de millora i, en aquest sentit, l’informe final de la regidoria de Participació, aprovat per aquesta comissió, constata que s’han aconseguit totes: ha millorat la participació, s’ha incrementat la participació del jovent i s’han fet sessions deliberatives temàtiques per aconseguir propostes sorgides de l’aportació col·lectiva. 

A més, l’enquesta de valoració final per part de la ciutadania li ha atorgat un 8 com a nota global de tot el procés.

Així, els pressupostos participatius han aconseguit atreure més vots de la població jove i alhora ha estat determinant la presència al carrer d’un punt de votació mòbil, per registrar la xifra més alta de participació mai assolida: 1.165 vots (el 5,58% del cens de Valls).

Les dades de l’informe elaborat per la regidoria indiquen que van votar un 59% de dones i un 41% d’homes i que les persones majors de 65 anys, amb un 21,12% del total dels vots, va ser el col·lectiu més participatiu a les urnes, seguit de la franja de 46 a 55 (18,11%), la de 56 a 66 anys (17,08%) i la de 16 a 25 anys (16,48%). 

En conjunt, cal recordar que l’índex de participació va assolir enguany el 5,58% del cens, per sobre del 4,45% del 2019, fins ara l’edició que havia estat més participativa. Per zones de residència, els veïns i les veïnes de Sant Josep Obrer, Abat Llort, Mossèn Martí, passeig dels Caputxins i la Xamora van ser les més participatives.

PUBLICITAT