El pròxim mes d’octubre totes aquelles empreses, entitats públiques, ciutadania i entitats estan convocades a donar la seva opinió sobre quines línies d’actuació haurien de ser incorporades en la futura estratègia de desenvolupament del Grup d’Acció Local Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp per al període 2023-2027.

PUBLICITAT

Per fer-ho, el Consorci posa a disposició dues eines. Per una banda, els Tallers Participatius, que es duran a terme a 4 punts del territori, en els quals les persones assistents podran fer sentir la seva veu per a dissenyar plegats, els objectius, les línies d’actuació i les accions que s’haurien d’impulsar. A l’Alt Camp, el taller tindrà lloc el dimecres 4 d’octubre, a les 11 del matí, a la sala de plens del Pla de Santa Maria.

A més, l’enquesta online convida també a la participació de totes les persones que viuen en àmbits més urbans del Camp de Tarragona.

La pàgina web del Consorci https://leaderdelcamp.cat centralitza tota la informació i posa a disposició els enllaços als tallers participatius i a l’enquesta.

PUBLICITAT