1. INTRODUCCIÓ

PUBLICITAT

En tant que com a responsable de l’emissora de ràdio municipal de l’Ajuntament de  Valls (emissora on-line ), i complint amb la legislació vigent, es defineix el pla de cobertura informativa de la campanya electoral, la qual donarà inici el 12 de maig i finalitzarà el 26 de maig, deixant la jornada de reflexió prèvia al dia de les eleccions.

Els mitjans de comunicació públics tenen el deure d’oferir una informació objectiva i plural. Si bé aquesta pluralitat s’ha de garantir sempre, durant un procés electoral és prioritari posar a l’abast de la ciutadania el ventall més ampli d’opinions. Per aquest motiu, la ràdio municipal es compromet a donar cobertura a tota aquella informació que envolta les referides eleccions, mitjançant entrevistes, espais gratuïts de propaganda i també un debat públic.

El pla de cobertura es desenvolupa sota el marc normatiu que engloba:  la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), la Llei orgànica 10/1991, de 8 d’abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora, i la Instrucció 4/2011, de 24 de març, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral central, modificada per Instrucció 1/2015, de 15 d’abril, en relació al tractament informatiu que es donarà als partits que tenen la consideració de grups polítics significatius. També seguirem les instruccions rebudes pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

2. INFORMATIUS

Malgrat que alguns continguts del Pla de Programació de la ràdio municipal quedin alterats durant tot el període electoral (el programa setmanal 21 que dona veu als grups municipals tal i com s’acorda al plec de clàusules), es mantenen el #VALLSINFO i les cròniques informatives. Ara bé, aquests informatius no difondran publicitat de caire institucional, exceptuant aquelles informacions referents als mateixos processos electorals o necessàries pel desenvolupament correcte dels serveis públics, així com també la comunicació d’esdeveniments que es celebren regular o periòdicament al nostre municipi.

3. ENTREVISTES

L’emissora de ràdio municipal Ràdio Ciutat de Valls, durant la campanya electoral, emetrà una entrevista al portaveu designat de cada agrupació política que concorri a les presents eleccions. També s’entrevistarà al portaveu d’aquelles candidatures que no van concórrer o no van obtenir representació a les anteriors eleccions equivalents, encara que la seva cobertura no podrà ser igual o superior a la dedicada a les candidatures que sí que van obtenir representació. Les dates seran a concretar, a partir del dia 12 de maig. El temps dedicat a cada entrevista serà de 30 minuts. per les formacions que van obtenir representació. D’altra banda, els considerats Grups Polítics Significatius (aquells que en els darrers processos electorals -Parlament 2021- i en l’àmbit de Valls que obtingueren més d’un 5% dels vots emesos vàlidament), disposaran de 20 minuts. Finalment, qualsevol altra formació política que es presenti tindrà 15 minuts.

L’ordre de les entrevistes serà de major a menor:

-Junts per Valls

-ERC

-PSC

-CUP

-PP

-Vox

-Valents

-Front Nacional

4. ESPAIS GRATUÏTS DE PROPAGANDA ELECTORAL

El servei de radio municipal, Radio Ciutat de Valls, es realitza a través de radio on-line, amb publicació de continguts en format podcast. Atesa aquesta tipologia de format, els espais gratuïts de propaganda electoral, tal com es realitzen de manera habitual, no encaixen en el format podcast de  Radio Ciutat de Valls. Per tan, no hi hauran espais de propaganda electoral.

5. DEBAT PÚBLIC ELECTORAL

El dimecres 17 de maig hi ha previst emetre un debat electoral amb tots els grups polítics amb representació actualment al consistori (Junts per Valls, ERC, PSC i CUP). També hi estaran convidats PP i VOX  com a grups significatius.

El debat s’organitzarà al Teatre Principal, conjuntament amb els següents mitjans de comunicació: setmanari El  Vallenc, TAC-12 I HIT 103.

6. JORNADA ELECTORAL

Prèviament a l’inici de la campanya electoral, es realitzarà la tertúlia habitual dins la programació establerta a Radio Ciutat de Valls.

Ràdio Ciutat de Valls cobrirà la jornada electoral del 28 de maig amb els següents continguts:

-Cròniques de seguiment de la votació dels alcaldables i resultats finals

– Realització de programa especial la nit electoral.

-Tertúlia en directe o gravada amb la presència de dos o tres especialistes (s’emetrà el mateix dia a la nit o l’endemà).

PUBLICITAT