La campanya informativa sobre la recollida selectiva de residus promoguda per l’Ajuntament de Valls als barris de la ciutat ha tingut molt bona acollida. S’han distribuït 1.410 Kits de bosses per separar paper, vidre i envasos lleugers.

PUBLICITAT

La campanya espera augmentar el nombre de famílies que participin en la separació dels residus i a la llarga, reduir la quantitat de residus que es llencen al contenidor de la fracció resta (el de la tapa de color gris), perquè es porten a incinerar i per tant no es reciclen. 

Per altra banda, també s’espera poder incrementar els residus que són recollits selectivament, ja que el percentatge de recollida selectiva a Valls es troba actualment al 48%, per sota de l’objectiu del 55% que estableix la normativa europea per a l’any 2025. 

Un altre dels objectius és reduir el percentatge d’impropis o errors, és a dir, tot allò que es diposita als contenidors de recollida selectiva però que no hauria d’anar-hi. Per exemple, encara es troba roba a dins dels contenidors d’orgànica, o bé vidre al de rebuig.

PUBLICITAT