L’Ajuntament de Valls ha aprovat el plec de clàusules que ha de regir el procediment per a la contractació de la primera fase de millora de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals Urbanes.

PUBLICITAT

El projecte, dotat en més de 800.000 euros finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua, té l’objectiu de modernitzar l’equipament i adaptar-lo als requisits que marca la normativa europea.

Les obres es basaran en la substitució d’un quadre elèctric; de tres bombes d’impulsió i instal·lació de variadors de freqüència i de la bateria de condensadors. També es millorarà el sistema de detecció i extinció d’incendis i pavimentació del terra de l’edifici.

El termini d’execució de les obres és de 5 mesos.

D’altra banda, el consistori i l’Agència Catalana de l’Aigua treballen perquè durant el 2024 es pugui començar a efectuar la retirada dels col·lectors als Torrents de Valls.

PUBLICITAT