L’Agència Catalana de l’Aigua ha formalitzat el contracte per a la redacció del projecte constructiu d’una Estació de Regeneració d’Aigua a la depuradora de Valls per un import de 94.600 euros.

PUBLICITAT

L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de deu mesos per redactar el projecte.  El regidor d’Actuacions Públiques i Serveis de l’Ajuntament de Valls, Martí Barberà, ha destacat que la seva instal·lació permetrà disposar d’un tractament més avançat a l’aigua depurada.

La construcció de la nova planta de regeneració de l’aigua pretén garantir les demandes de reg de la Comunitat General de Regants de Valls, que actualment reguen amb l’aigua dels torrents de la Xamora i el Catllar, mitjançant rescloses dels diferents regs històrics i una xarxa de sèquies a cel obert.

La depuradora de la capital de l’Alt Camp té una capacitat per tractar 7.200 m3 per dia, equivalent a una població de 33.700 habitants.

PUBLICITAT