La sessió plenària de l’Ajuntament de Valls d’aquest dilluns 26 de febrer va servir per validar una moció conjunta presentada pels grups municipals de Junts, ERC, PSC i la CUP de suport a la pagesia catalana. El text, que va rebre el vot en contra de VOX, té l’objectiu de defensar els pagesos i els ramaders que treballen pel sector primari i pateixen les conseqüències del canvi climàtic.

PUBLICITAT

D’altra banda, hi va haver rebuig unànime a la moció de VOX per instal·lar bústies de correus en espais allunyats del nucli urbà.

El mateix ple, entre d’altres punts de l’ordre del dia, va modificar l’ordenança fiscal número 4 per aplicar nous coeficients a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. També es va sotmetre a votació la modificació del reglament d’ús dels serveis municipals i la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci del Museu Casteller de Catalunya.

PUBLICITAT