SESSIÓ PLENÀRIA

Home SESSIÓ PLENÀRIA

Sessió Plenaria del 7 de maig

Primer.- Aprovació acta sessió anterior: - Ordinària del dia 3 d’abril de 2018.   Segon.- Donar compte de les següents resolucions: - De l’Alcaldia de la núm. 12/18...

Sessió Plenaria del 3 d’abril

Un total de 28.545.000 euros representen el pressupost de la corporació de l’exercici 2018. Després d’haver fet una aprovació inicial dels pressupostos generals en la...

Sessió del 26 de febrer de 2018

Sessió plenaria del 28 de febrer, en que es va realitzar l'aprovació inicial dels pressupostos. La sessió plenaria es pot escoltar en directe per Ràdio...

Sessió plenària del 19 de febrer de 2018

>Ordre del dia< Per ordre de la Presidència se us convoca al Ple ordinari que tindrà lloc el dia 19 de febrer de 2018, a les...
Tria emissora: