Us oferim l’enregistrament de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls de 30 d’octubre 2023.

PUBLICITAT

PUBLICITAT