>Ordre del dia<

Per ordre de la Presidència se us convoca al Ple ordinari que tindrà lloc el dia 19 de
febrer de 2018, a les 17 hores, a la sala de Sessions de l’Ajuntament, amb el següent
ordre del dia:

PUBLICITAT

Primer.- Aprovació acta sessió anterior:

– Ordinària del dia 27 de desembre.

Segon.- Donar compte de les següents resolucions:
– De l’Alcaldia de la núm. 620/17 a la núm. 628/17, ambdues incloses.
– De la Junta de Govern Local de la sessió d’11 de desembre a la de 12 de gener, ambdues incloses
– De les Regidories Delegades:

1.- Territori i Medi Natural de la núm. 1/17 a la núm. 8/17
2.- Actuacions Públiques, Urbanisme, Barri Antic i Patrimoni de la núm. 227/17
a la núm. 374/17
3.- Via Pública i Serveis de la núm. 1/17 a la núm. 248/17
4.- Governació de la núm. 273/17 a la núm. 283/17
5.- Benestar Social de la núm. 88/17 a la núm. 124/17.

ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE

HABITATGE

Tercer.- Aprovació addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Camp, relatiu a l’Oficina d’Habitatge d’àmbit municipal i comarcal per l’any 2018.
Quart.- Aprovació addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Camp, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2018.

MOCIONS

Cinquè (anul·lada).- Moció presentada pel grup municipal del PSC per exigir a la Generalitat de Catalunya l’abonament del deute pendent de les escoles bressol.
Sisè.- Moció presentada pel grup municipal del PSC en relació a les finques de la Generalitat de Catalunya a Valls.
Setè  (anul·lada).- Moció presentada pels grups municipals de Crida per Valls-CUP i Compromís per Valls-ICV-EUIA-Entesa, per instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d’emergència social.
Vuitè.- Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC per instar a l’Estat
espanyol perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat per a l’educació de 0 a 6 anys i reclamar a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol municipals.
Novè.- Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC i Compromís per Valls ICV en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes.
Desè.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC i CiU per revertir les reclamacions de l’IVA a Entitats Culturals i Mitjans de Comunicació Públics.
Onzè.- Precs i preguntes.

 

PUBLICITAT