El Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Valls ha consolidat els seus programes de treball. S’ha ampliat i diversificat amb nous projectes per reforçar la tasca que desenvolupa de prevenció de riscos socials, i el suport als col·lectius de població més vulnerables.

PUBLICITAT

El tinent d’alcalde d’ERC, Jordi Cartanyà, conjuntament amb la coordinadora de Serveis Socials, Montse Gutiérrez i la tècnica de PLICS, Anna Garcia, han presentat la memòria d’activitats 2017 del Pla Local d’Inclusió Social de Valls.

PLICS és un treball en Xarxa transversal que engloba diversos departaments, treballa amb diferents administracions i amb totes les entitats del tercer sector. És un programa que engloba un camp d’acció molt ampli i està format per una dotzena d’accions impulsades directament del Pla i que van destinades a tots aquells col·lectius més vulnerables, però també a tota la ciutat. Així ens ho explica Jordi Cartanyà.

A més, ha afegit que s’han incorporat noves accions destinades a l’empoderament de famílies i a la pobresa energètica. Els col·lectius amb els quals treballen més detingudament són: la gent gran, el treball en família, la població en general en temes d’empoderament, els col·lectius que puguin estar en risc de pobresa i immigració.

La tècnica de PLICS, ha explicat un dels primers projectes que es va fer, l’Envelliment Actiu. Tracta de treballar amb la gent gran i es va iniciar a través de l’augment de l’envelliment de la població i de les necessitats de treballar en l’àmbit cognitiu. També ha afegit que segons la demanda del col·lectiu s’afegeixen activitats noves.

Un altre projecte destacat és el de Prevenció i Pal·liacio de la Pobresa Energètica. Tracta d’anar a deu llars per veure les dificultats energètiques i aplicar les mesures correctores per baixar el consum. Així les famílies podran dur a terme aquestes mesures de manera més autònoma i més eficient.

Els objectius d’aquests projectes, gratuïts per a la població, són: apropar els recursos al ciutadà i descentralitzar la pobresa.

PUBLICITAT