La muralla de Sant Francesc és una resta arqueològica vallenca que passa desapercebuda entre edificis i carrers. Des de l’Hospital fins a la plaça del Carme, recorre el carrer de la Muralla, que des de 2016 s’està intentant recuperar. El 2016 ja es van iniciar els expedients d’expropiació dels immobles i, a hores d’ara, de la primera illa, propera al Pius només hi ha tres immobles restants. Segons la regidoria d’Actuacions Públiques i Urbanisme, Judit Fàbregas, parla del moment en el que es troba actualment l’obra.

PUBLICITAT

Els pressupostos d’enguany no compten amb partida pressupostaria per continuar el projecte, perque es fianancia amb un sobrant econòmic del 2017, que permet continuar desenvolupant la recuperació de la muralla.

Totes aquestes actuacions formen part del Pla de Millora Urbana del Barri Antic, que inclou aquest element de patrimoni vallenc, datat als volts del segle XIV.

Pel que fa a les inversions de patrimoni, destaca la partida dedicada a la muralla de Sant Antoni, una de les majors obres de recuperació patrimonial de la ciutat, i que compta amb un pressupost de 395.000 €. De fet, és la tercera inversió més gran dels pressupostos municipals.

PUBLICITAT