L’Ajuntament ha aprovat les noves bases de subvencions sobre l’impost de Bens Immobles i la Taxa de Recollida d’Escombraries que amplíen els ajuts a famílies en situación de vulnerabilitat. Es calcula que, amb el nou sistema de càlcul de llindars econòmics i nivel d’ingressos, els ajuts que es concedeixen des de la regidoria de Benestar Social es triplicaran enguany en el cas de l’impost de Béns Immobles.

PUBLICITAT

Les noves bases s’han elaborat amb l’objectiu de disminuir la pressió fiscal i augmentar els ajuts a les persones en una situació vulnerable com les famílies monoparentals. Fins ara, les subvencions es concedien amb ajuts lineals, però amb les noves bases de subvencions dels rebuts de l’IBI i escombraries, s’establiran proporcionals a la renda.

En les bases municipals es fixa el llindar en 10.358 euros anuals, un 30% més que marca l’índex de Renda de Suficiència de Catalunya, i es pondera en funció els membres de la unitat familiar. Les subvencions sobre l’IBI fins ara estava fixada en el 25% del rebut, mentre que amb el nou sistema pot arribar a cobrir el 100% de l’impost. Pel que fa la Taxa d’Escombraries, les subvencions al rebut de la brossa es mantenen com fins ara que poden oscil·lar entre el 65% i el 100%.

El regidor de Benestar Social, Jordi Cartanyà, ha explicat el mecanisme que han dut a terme per aconseguir que les famílies que están en risc de vulnerabilitat puguin fer front a la despesa. TALL

Com a novetat de les bases, els beneficiaris rebran els diners de les subvencions abans d’haver de pagar els rebuts de l’IBI i la taxa d’escombraries.

PUBLICITAT