El teixit comercial vallenc ja compta amb un altre membre més. Des de la seva opertura, el Rebost de la Conxita ha representat un canvi en el sector comercial de la ciutat. Si bé el servei que ofereix és el mateix que altres establiments, el Rebost de la Conxita està abastint la necessitat dels vallencs amb intoleràncies alimentaries. Així ens descriu Conxita Leal, treballadora i emprenedora, la necessitat d’obrir un establiment d’aquest tipus.

PUBLICITAT

El cas del Rebost de la Conxita és un clar exemple del potencial que te la ciutat de Valls a l’hora d’emprendre nous projectes. Amb la finalitat d’abastir totes aquelles persones que volguessin tirar endavant la seva idea, Vallsgenera ofereix el servei d’emprenedoria. Amb el degut assessorament, el Rebost de la Conxita ha pogut oberir les seves portes al públic per cobrir un nínxol de mercat fins ara despoblat.

Joan Carles Solé, regidor i president de l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, explica així l’assessorament que ofereix l’entitat a totes les empreses que vulguin tirar endavant el seu projecte. Segons Solé, més de 300 empreses han obert des de 2013, una xifra important per tot el teixit comercial d’una ciutat com Valls.

Podran obtenir la subvenció els joves emprenedors que compleixin els següents requisits:

  • Tenir entre 18 i 35 anys.
  • Estar en situació aturat inscrit com a demandant d’ocupació al SOC.
  • Estar inscrit a la Borsa de Treball IMDL Vallsgenera.
  • Estar empadronat al municipi de Valls amb una antiguitat de 6 mesos.
  • Haver posat en marxa un projecte empresarial a la ciutat de Valls durant l’any en curs.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributaries fiscals i de Seguretat Social així com amb l’Ajuntament de Valls, en la data de la sol·licitud de la subvenció.
  • Aportat justificant de la despesa superior a la subvenció.
  • Estar donat d’alta com a usuaris del servei d’emprenedoria al Catalunya Emprèn, haver fet el Pla d’empresa i tenir certificat de viabilitat.

__________________________________________

La Junta de Govern fa oficials els nous acords

Aquesta setmana, segons ha fet oficial l’Ajuntament de Valls, la Junta de Govern ha arribat a nous acords. Estem parlant de dos acords que reafirmaran el compromís del consistori amb la resta d’entitats que conformen el teixit vallenc.

Un d’ells és la contractació de l’empresa Corriol i Riberes per un import de 18.100 euros IVA inclòs per dur a terme els treballs de recuperació dels boscos d’omedes i freixnedes al torrent del Sant Pou de Valls. El projecte inclou les tasques de control i eradicació d’espècies invasores per tal de recuperar de manera progressiva la vegetació del bosc de ribera en aquest torrent de Valls.

Per altra banda, també s’ha aprovat la convocatòria anual de subvencions que es concedeixen per obres de rehabilitació d’edificis situats a l’àmbit del Barri Antic. La línia de subvencions, dotada amb 25.000 euros, està destinada als propietaris d’habitatges que realitzin obres estructurals així com actuacions de rehabilitació de cobertes o façanes. A més, el consistori ha comunicat que se subvencionen actuacions d’il·luminació artística de la façana en aquells immobles considerats bens culturals d’interès local o nacional.

__________________________________________

ESPORTS: Benet Ibáñez entrenarà al CB Valls Lear la pròxima temporada

Nous canvis al CB Valls Lear. L’entrenador escollit per entrenar a l’equip sènior femení és Benet Ibáñez, un professional que suma 33 anys entrenant el CB Valls. Ens n’explica tots els detalls Jaume Pros.

PUBLICITAT