L’aigua i la natura s’estan convertint cada vegada més, en un bé escàs. Les infraestructures urbanes assoleixen més espai i els espais naturals s’en ressenteixen. Amb el propòsit de canviar aquest escenari a la ciutat, l’Ajuntament des de la regidoria de Territori i Medi Natural, es proposarà als centres educatius que els joves descobreixin l’entorn dels torrents i les seves característiques ambientals, en una iniciativa de sensibilització ambiental a favor de la recuperació i conservació d’aquests espais fluvials tan característics i singulars de Valls.

PUBLICITAT

Es preveu que el projecte arribi a les escoles la propera tardor i que hi participin més d’un miler d’alumnes que adoptaran el rol de sentinelles ambientals i es faran seus diversos trams dels torrents, en concret els més pròxims als seus centres. Els grups realitzaran dues inspeccions anuals i recolliran dades sobre el bosc de ribera, el cabal, les alteracions de l’entorn, a més de dades físico-químiques de l’aigua i la determinació de la seva qualitat biològica en base a les famílies d’invertebrats que hi viuen. Conxita Massaguer, tècnica medioambiental, assegura que aquests grups efectuaran diverses sortides que aportaran dades de valor incalculable.

La proposta educativa se suma als passos que està efectuant el consistori per recuperar els torrents com a pulmó verd i espais ambientals singulars de la ciutat. En aquest sentit, en els últims anys l’Ajuntament ha desenvolupat el Pla Especial de Torrents que va agafar com a base el Document Marc sorgit d’un procés de participació ciutadana, així com la inclusió en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’un espai de protecció perifluvial. Martí Barberà, regidor de Territori i Medi Ambient, valora d’aquesta manera els objectius de les mesures als torrents. 

Tot i que el projecte arrencaria a les escoles, també hi ha la intenció de sumar-hi entitats de Valls, ampliant d’aquesta manera la xarxa de ciutadans implicats en la protecció i conservació de diversos trams dels torrents. Els sentinelles ambientals, tan si són escolars com entitats, podran introduir les dades sobre l’estat dels torrents així com fotografies a la web del Projecte Rius perquè siguin públiques i accessibles a tothom.

PUBLICITAT