Fa escasses setmanes, l’Ajuntament —des de la regidoria de Territori i Medi Natural— feia pública la seva intenció de proposar als centres educatius que els joves descobreixin l’entorn dels torrents i les seves característiques ambientals, en una iniciativa de sensibilització ambiental a favor de la recuperació i conservació d’aquests espais fluvials tan característics i singulars de Valls.

PUBLICITAT

Ara, ha iniciat la recuperació ambiental del torrent del Sant Pou, al llarg dels seus 1.100 metres de longitud des del seu encreuament amb la carretera N-240 i la línia de ferrocarril fins a la seva confluència amb el torrent de la Xamora, a prop del pont d’en Cabré. El Sant Pou, el més septentrional i el més natural dels tres grans torrents de Valls, destaca per la seva singularitat i valor ecològic.

A més de la tala, el desbrossament selectiu i tractaments herbicides, el projecte inclou la revegetació amb espècies arbòries i arbustives autòctones del bosc de ribera mediterrani. Un projecte dut a terme per l’empresa Corriols i Riberes amb un pressupost de 18.100 euros IVA inclòs, finançats en gran part per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat.

La recuperació d’aquest torrent s’emmarca en l’objectiu que s’ha fixat l’Ajuntament de recuperació dels tres grans torrents que travessen el nucli urbà, els torrents del Catllar, de la Xamora i del Sant Pou.

PUBLICITAT