El ple de l’Ajuntament de Valls debatrà el dilluns dia 24 de setembre la modificació de les ordenances fiscals municipals per a l’exercici 2019 i un modificat pressupostari per ampliar la dotació econòmica per a projectes d’inversions.

PUBLICITAT

L’alcalde de Valls, Albert Batet, ha informat dels dos temes que inclou la proposta d’ordenances.
Una disminució de la pressió fiscal per a l’any vinent reduint en un 4,4% l’impost de vehicles de tracció mecànica, un dels impostos que l’Ajuntament ha reduït més en els últims anys, situant el seu índex en l’1,67%, el que representa el nivell més baix dels últims 15 anys.

Per altra banda, la proposta per al 2019 inclou congelar la resta d’impostos.
Es consolida la baixada al principal impost de Béns Immobles, es torna a congelar el rebut de les escombraries que es manté invariable per sisè any consecutiu, la supressió de la taxa d’obertura d’establiments per noves activitats i també totes aquelles que canviïn de titular, amb l’objectiu de facilitar així la regeneració del teixit econòmic i comercial.

La totalitat de bonificacions fiscals per a persones en situació de vulnerabilitat social o per a famílies nombroses, l’impost de construccions per a obres que s’executin en l’àmbit del barri antic, rebaixes del rebut de les escombraries per als usuaris habituals de la deixalleria, així com el bitllet de bus urbà per a jubilats i majors de 65 anys.

El ple també aprovarà un modificat de pressupost que amplia inversions en 1,8 milions d’euros i garanteix el finançament per a la rehabilitació de Ca Xapes, a més de dotar amb més recursos, projectes d’enllumenat, espais lliures i aparcaments.

PUBLICITAT