El servei municipal de joventut de l’Ajuntament de Valls, VallsJove, ha obert una nova convocatòria per donar suport a les entitats d’educació en el lleure i a les entitats juvenils per les activitats desenvolupades en el període comprès entre el setembre de 2017 i l’agost de 2018.

PUBLICITAT

Amb aquestes subvencions des del servei de joventut es vol fomentar la participació de les entitats en projectes de barri i ciutat, potenciar la formació d’educadors/es en el camp del lleure, donar suport al funcionament de les entitats, promoure la cohesió social, assegurar una oferta d’activitats socioculturals juvenils i donar suport a les activitats de caire lúdic, cultural o festiu.

Les entitats poden presentar les sol·licituds fins al pròxim dia 24 d’octubre a les dependències de Valls Jove. Trobaran tota la documentació necessària a l’espai web de Joventut vallsjove.cat o a la seu electrònica de l’Ajuntament seu.valls.cat.

PUBLICITAT