Culmina la primera fase dels treballs de recuperació ambiental del Torrent del Sant Pou de Valls, amb la recuperació d’una hectàrea de superfície del que és el torrent amb major valor ecològic i singularitat ambiental, dels tres grans torrents de la ciutat. Des del seu encreuament amb la carretera N-240 i la línia del ferrocarril, al nord, fins a la seva confluència amb el torrent de la Xamora, a prop del pont d’en Cabré, a la zona sud.

PUBLICITAT

El regidor de Territori i Medi Natural, Martí Barberà, acompanyat de tècnics municipals i responsables de l’empresa Corriols i Riberes que ha executat els treballs, han recorregut els diferents espais recuperats.

La neteja, desbrossament i tala d’espècies invasores ha permès redescobrir indrets de gran bellesa i valor ecològic al llarg de tot el torrent, recuperant camins i accessos al torrent, posant al descobert l’antiga font situada a la llera, a prop dels barris de les Comarques, la Candela i la Fraternal, entre aquests espais, destaca el salt d’aigua d’una antiga resclosa situada molt a prop del pont del Sant Pou.

Aquests treballs de recuperació ambiental del Sant Pou són la primera actuació ambiental amb caràcter integral realitzat a tot un torrent de Valls.
Fins ara, les actuacions s’havien limitat a trams concrets o a neteges i tales puntuals d’arbres caiguts.
A més, s’hi ha revegetat amb espècies autòctones de boscos de ribera mediterranis, amb un projecte que ha suposat una inversió de 18.100 euros IVA inclòs, finançats per la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat.

Paral·lelament, la regidoria de Medi Ambient ha activat un projecte pedagògic amb els torrents a la que ja s’hi han sumat totes les escoles de Valls, amb l’objectiu de generar un vincle perdurable en el temps entre els alumnes i els torrents, estimulant així la sensibilització dels més petits en favor de la conservació d’aquests espais fluvials.

PUBLICITAT