El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat aporta aquest any 2018, 857.496 euros als Serveis Socials de l’Ajuntament en el marc del contracte programa que estableix el finançament i col·laboració del govern català.

PUBLICITAT

Els recursos econòmics aportats per la Generalitat des del 2015, han crescut en un 79,5% i un 45,3% en relació a l’any 2017 amb els Serveis Socials de Valls.
Els serveis socials bàsics amplien la plantilla amb tres persones més, un treballador social, un tècnic del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social i un administratiu.

L’increment més important se situa en l’àmbit de la infància, amb la consolidació del model pioner dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) millorant la xarxa de serveis a infants, reforçant l’atenció de manera integral al que abans eren els centres oberts i ampliant també el personal tècnic amb educadors i integradors socials. Atenent infants i joves de 0 a 18 anys, ampliant en relació amb els antics centres oberts les franges d’edat dels 0 als 3 i dels 16 als 18 anys.

Jordi Cartanyà, regidor de Benestar Social, ens ho explicava així.

Montserrat Gutiérrez, coordinadora dels Serveis Socials de Valls afegia.

Entre les novetats en relació a anteriors acords entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament, aquest 2018 sobresurt també la incorporació per primera vegada de finançament per a les polítiques d’igualtat per a persones LGTBI així com més recursos per l’elaboració del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament.

PUBLICITAT