Durant el 2018 el consistori vallenc va dur a terme un total de 569 actuacions de manteniment en carrers i places de la ciutat, el que representa un 14,5% més que l’any anterior. S’han arranjat més de 4.700 m2 de voreres, gairebé el triple que l’any 2017, i s’han asfaltat 22.000 m2 de carrers, principalment al polígon industrial, però també en vials dels barris de la ciutat.

PUBLICITAT

Moltes de les obres realitzades han estat a petició de particulars, així com per part de les diferents associacions de veïns. En aquest sentit, s’han efectuat 363 obres diverses, el que suposa haver donat compliment al 87% de les peticions realitzades per les entitats. La millora de voreres, la jardineria, la senyalització i la renovació de ferm dels carrers concentren una part molt important de les demandes ateses als barris i de les actuacions executades al conjunt de Valls. A més, durant aquest any s’ha continuat com en exercicis anteriors amb el rebaix de voreres en diverses cruïlles de carrers, en concret eliminant 15 barreres arquitectòniques en barris com el Fornàs i Santa Úrsula.

Entre les principals actuacions destaquen les realitzades al Polígon Industrial, amb la renovació de 20.500 m2 de. L’actuació principal ha estat al carrer Artesans que es va asfaltar a principis de l’any 2018, en una actuació que ha tingut continuïtat aquest 2019 al carrer Licoristes que també s’ha asfaltat. A més, durant l’any passat també es van efectuar reparacions de ferm o de voreres en altres punts de la zona industrial, com poden ser els carrers Basters, Curtidors, Fusters o carretera del Pla, al que s’hi ha sumat millores de senyalització o reparacions d’embornals.

PUBLICITAT