Aquest dijous dia 20 de febrer s’iniciaran les obres de renovació del ferm del carrer Licoristes, una de les principals vies de comunicació del polígon industrial. Es preveu que les obres finalitzin el proper dijous dia 27 de febrer, en una actuació que suposarà una inversió de l’Ajuntament de 99.752 euros per asfaltar, arranjar embornals i pintar la corresponent senyalització horitzontal, passos de vianants i zones d’aparcament.

PUBLICITAT

Es tracta de la segona fase de l’asfaltatge del carrer Licoristes ja que al febrer de l’any passat es van executar les obres de millora i es va asfaltar el primer tram d’aquesta via amb una inversió de 87.000 euros. La regidoria de Via Pública ha planificat l’execució de les obres per fases i trams, amb l’objectiu de minimitzar al màxim les afectacions al trànsit i garantir l’accés amb vehicles al carrer Licoristes a través de vies alternatives. Mentre durin les obres no s’hi podrà estacionar i la circulació de vehicles quedarà interrompuda des de les 6 fins a les 20 hores.

L’Ajuntament ha informat a totes les empreses de les àrees del polígon industrial afectades del calendari programat d’actuacions. Per a més informació o qualsevol incidència que es detecti durant les obres, els interessats poden adreçar-se a la regidoria de Via Pública i Barris de l’Ajuntament de Valls a través del telèfon 977 636 009 o bé al correu electrònic obrespubliques@valls.cat

PUBLICITAT