Els Teatres de Valls van acollir l’any passat un total de 43.734 espectadors. D’aquests, 11.647 van ser dels espectacles inclosos dins la temporada estable i 32.087 a les activitats organitzades per 55 entitats i altres agents culturals i socials. Els teatres van obrir un total de 267 dies.

PUBLICITAT

Els espectacles més vistos han estat el musical Peter Pan, Els Pastorets, Escape Room, El Llibertí, La tendresa i El preu. També cal destacar la consolidació del segell «Territori Creatiu Vallenc», protagonitzat pels creadors locals, que va oferir un total de 7 propostes.

D’altra banda, també s’ha reforçat la línia de suport a les entitats i altres agents culturals, artístics, socials i solidaris per fer ús dels equipaments escènics municipals respecte al 2018, tan en el nombre d’agents com d’activitats realitzades. Així, durant el 2019, es van beneficiar tres entitats més i els teatres van obrir 18 dies més.

L’any 2019 també es va tancar amb un augment significatiu dels Amics dels Teatres i del nombre d’abonaments. Pel que fa als Amics, es va aconseguir la xifra de 2.646, un 21,4% més que el 2018, mentre que el nombre d’abonaments venuts, sumant els dels espectacles per a adults i els familiars, va ser de 910, un 6,4% més que l’any anterior. Un dels punts destacats ha estat la línia social de treball per facilitar l’accés als Teatres tant als col·lectius més vulnerables com al segment de públic jove. En un i altre cas, des del consistori s’han implementat entrades a preus simbòlics a través dels programes Apropa Cultura i Promo 3, així com la Promo Jove 3 x 30 x 30 o la promoció especial per a persones majors de 65 anys. Aquestes fórmules han permès que 395 usuaris hagin accedit als espectacles de la temporada professional 2019 amb condicions especials.

PUBLICITAT