L’Ajuntament de Valls utilitza des de fa tres anys organismes de control biològic, per a controlar plagues de l’arbrat de la ciutat. D’aquesta manera s’evita utilitzar plaguicides que puguin danyar altres organismes que poden ser beneficiosos per a l’ecosistema urbà. Així, el consistori es va implicant en els tractaments de les plagues de l’arbrat viari i dels parcs municipals a través de mecanismes naturals. Aquest canvi s’anirà amplificant i s’adoptaran altres criteris en aquesta direcció com la reducció de l’ús de plaguicides i l’augment de zones naturalitzades on no s’empraran productes de cap mena per preservar-los com a refugi per a insectes i papallones

PUBLICITAT

Es tracta d’utilitzar un petit insecte del grup dels col·leòpters, una marieta, l’Adalia bipunctata, com a depredadora de pugons que ataquen l’arbrat dels nostres carrers i parcs i que es tracta d’una espècie autòctona. La tècnica consisteix en deixar diversos exemplars d’aquest insecte en caixes en els arbres afectats o que poden presentar un atac de pugons. En concret, aquest any s’han instal·lat un total de 65 caixes als arbres de les espècies xitapla, xicaranda i til·lers.

El 22 de maig l’ONU promou la commemoració del dia Internacional de la Diversitat Biològica, amb l’objectiu de recordar la importància de mantenir la diversitat biològica en tots els àmbits del planeta.

PUBLICITAT