OLYMPUS DIGITAL CAMERA

L’Ajuntament de Valls ha ajustat els calendaris fiscals de 2020 retardant un mes el pagament de les ordenances. D’aquesta manera, ara només s’inicien el període de cobrament de l’impost de vehicles de tracció mecànica i les taxes de guals i de cementiri. Aquestes tres ordenances es podran saldar durant els mesos de juny i juliol, finalitzant el període de recaptació voluntària el 31 de juliol.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
PUBLICITAT

Per a la resta d’ordenances, el calendari fiscal es retarda un mes. Així, dues de les principals ordenances com són la taxa de recollida d’escombraries i l’impost de béns immobles es començaran a pagar a finals de juliol. Així, s’ha establert que, tant per a la taxa d’escombraries com per a l’IBI urbà, el primer fraccionament en voluntària serà entre el 30 de juliol i el 30 de setembre. En aquestes dues ordenances, el segon fraccionament dels rebuts es podrà pagar entre el 2 de setembre i el 2 de novembre. Per la seva banda, l’Impost d’Activitats Econòmiques que començava a pagar-se a finals de juliol, també es retardarà un mes. En aquest cas, el període de pagament s’estableix entre el 2 de setembre i el 2 de novembre.

Es mantenen a la vegada les opcions de fraccionament dels rebuts d’escombraries i de l’IBI, en la modalitat concreta de pagament en sis mesos sense interessos, quan l’import d’aquests superi els 100 euros. Aquesta opció de fraccionament a sis mesos es pot sol·licitar fins el 30 de juny. El tràmit es pot efectuar presencialment a l’oficina del servei de BASE de la Diputació de Tarragona a Valls, però també a través de la pàgina web de l’organisme a la secció d’impresos.

El servei de BASE compta també amb un ventall més ampli d’opcions per al pagament dels diferents impostos i taxes fiscals. Obrirà a partir del 8 de juny i caldrà demanar cita prèvia. BASE ha reforçat l’atenció telefònica, ha ampliat el ventall de formularis i cartes de pagament on-line, el pagament segur amb targeta de crèdit via telefònica o la tramesa de cartes de pagament per correu electrònic o mitjançant SMS a les persones que han acceptat relacionar-se electrònicament amb BASE.

PUBLICITAT