La sessió plenària del passat dimarts 30 de juny va aprovar la modificació de l’article 29 de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica amb un nou text amb l’objectiu d’avançar en l’ús del mitjans electrònics en la relació entre l’administració i la ciutadania.

PUBLICITAT

Des d’ara, els presents acords i el text de la modificació se sotmetran a informació pública per un termini de trenta dies, amb la finalitat que es puguin presentar al·legacions o reclamacions.

D’altra banda, el tercer acord diu que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, el text de la modificació de l’ordenança quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

Els acords es van aprovar per unanimitat per part de tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament.

PUBLICITAT