Vallsgenera ha realitzat la contractació de quatre treballadors cívics, a través dels plans d’ocupació i amb el finançament cent per cent municipal, per desenvolupar la tasca d’informació sobre les mesures de prevenció de la Covid-19. L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, explica que aquestes persones treballaran per un període de tres mesos.

PUBLICITAT

Aquests treballadors també s’encarregaran de comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència sobre la pandèmia sanitària. La partida pressupostària que s’ha destinat per aquesta iniciativa és de 22.000 euros.

PUBLICITAT