L’Ajuntament de Valls i Càritas Interparroquial de Valls han renovat el conveni de col·laboració anual que estableix una subvenció municipal de 24.500 euros per tal de complementar i fer més eficaç els servei d’atenció social a persones i famílies, en especial a col·lectius més vulnerables. El president de Càritas, Joaquim Calvo, i la regidora d’Afers Socials, Teresa Rull han signat avui al matí el conveni que preveu la coordinació de l’entitat i l’Ajuntament per impulsar quatre programes socials.

PUBLICITAT

En aquest sentit, el conveni preveu que l’Ajuntament participarà amb 14.000 euros en el programa d’ajuda alimentària que té com objectiu atendre les persones amb especials dificultats socioeconòmiques a fi de garantir-los la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació durant tot l’any. Càritas, amb el seu equip de voluntaris, s’encarrega de l’emmagatzematge i gestió dels aliments, com també la preparació dels lots d’aliments que es distribueixen als usuaris.

L’acord també preveu una aportació de 4.500 euros al projecte de pisos d’urgència social, destinat a garantir l’ús d’un habitatge a persones i famílies que tenen necessitat de ser allotjades per motius conjunturals o d’urgència.

El tercer dels programes inclòs en el conveni és el projecte de suport a la realització d’estudis postobligatoris, amb una assignació de 4.000 euros. Aquest programa té per objecte donar suport econòmic i finançament a les famílies per les despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu, superada la fase d’educació obligatòria.

Finalment, el quart projecte que Càritas Interparroquial de Valls atén amb l’aportació de l’Ajuntament de 2.000 euros és el de prevenció de la pobresa energètica. Mitjançant microcrèdits reintegrables i ajuts a fons perdut, es finança la compra d’electrodomèstics d’eficiència energètica.

Enguany, l’Ajuntament de Valls, per mitjà de la Regidoria d’Afers Socials, dotarà amb una aportació extra Càritas Interparroquial i Creu Roja perquè des del mes de març que es va decretar l’estat d’alarma, aquestes entitats del tercer sector treballen intensament per cobrir necessitats derivades de la crisi sanitària. Fins a data d’avui han atès 212 noves famílies (127 Creu Roja i 85 Càritas) que reben lots d’aliments.

PUBLICITAT