El servei municipal de joventut de l’Ajuntament de Valls, VallsJove, ha obert una nova convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats d’educació en el lleure i a les entitats juvenils per les activitats desenvolupades en el període comprès entre el setembre de 2020 i l’agost de 2021.

PUBLICITAT

De fet, el servei de joventut ja fa anys que destina una partida del pressupost a donar suport econòmic a les entitats de lleure infantils i juvenils, com a mesura de suport a l’associacionisme en el camp del lleure, i juvenil en general, per a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat.

Les entitats poden presentar les sol·licituds fins al proper dia 8 d’octubre de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Valls. No obstant això, el servei de joventut es disposa a les entitats per a resoldre tots els dubtes i acompanyar en la tramitació electrònica i la presentació de la documentació.

Amb aquestes subvencions des del servei de joventut es vol fomentar la participació de les entitats en projectes de barri i ciutat; potenciar la formació d’educadors/es en el camp del lleure; donar suport al funcionament ordinari i extraordinari de les entitats juvenils; promoure la cohesió social; assegurar una oferta diversificada d’activitats socioculturals juvenils, i donar suport a les activitats obertes de caire lúdic, cultural o festiu.

PUBLICITAT