El grup de Bioètica del Centre d’Atenció Primària de Valls, a través de la taula de Salut Comunitària, organitzarà unes jornades per explicar quina és la utilitat i el valor del Document de Voluntats Anticipades.

PUBLICITAT

El seu objectiu és clarificar què s’entén per atenció al final de la vida i quines situacions es poden donar quan es pateix una malaltia en fase avançada, i també exposar el tipus d’atenció que es pot rebre en aquests casos. Escoltem el regidor d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat de l’Ajuntament de Valls, Jordi Cartanyà.

S’han programat sis sessions on s’exposarà la mateixa informació, amb la finalitat que aquesta pugui arribar a un major nombre de persones. Les jornades començaran el divendres 10 de desembre, la següent convocatòria serà el 24 de febrer de 2022 i la darrera el 5 de maig.

Cadascuna es realitzarà tant en horari de matí (10 a 11h) com de tarda (17:30 a 18.30h), a la sala d’actes de Vallsgenera. La inscripció a aquestes jornades és gratuïta i es pot realitzar al mateix ambulatori o qualsevol farmàcia de la ciutat, des d’aquesta setmana.

PUBLICITAT