L’Ajuntament de Valls fa un pas més per recuperar i consolidar les antigues muralles medievals, un dels projectes més importants pel valor patrimonial d’aquests elements catalogats com a Béns Culturals d’Interès Nacional.

PUBLICITAT

Després d’encarrilar les obres de la primera intervenció que s’iniciarà properament, a la zona de la Muralla de Sant Antoni, a tocar del carrer Tomàs Caylà i el Portal Nou, el consistori posa les bases ja de que serà la segona gran actuació, en aquest cas a l’àmbit de Sant Francesc.

La Junta de Govern ha aprovat el plec de clàusules tècniques del concurs de projectes per l’adjudicació dels serveis d’arquitectura per la redacció del projecte bàsic i execució per a la consolidació, reinterpretació i urbanització del tram de la muralla de Valls del carrer de Sant Francesc i entorn. En els primers mesos de 2022 es rebran les propostes dels projectes concursants.

L’actuació es planteja en un tram de la muralla, ocult a l’interior de les cases, però dels més conservats de la ciutat i inclou les restes de, com a mínim, dues torres de defensa. Escoltem la regidora d’Urbanisme, Sònia Roca.

El pressupost màxim d’execució per contracte s’ha previst en 1.007.930 euros. La present actuació es considera la primera part de la intervenció total en aquest tram de la Muralla de Sant Francesc. De fet, el projecte seguirà més endavant amb les intervencions a l’illa d’immobles delimitada entre els carrers de Sant Francesc i Muralla de Sant Francesc, i entre el carrer Sant Sebastià i el carrer del Carme.

Per a l’elecció del projecte guanyador se seguiran criteris de qualitat arquitectònica, urbanística i funcional de la proposta en el seu conjunt.

Així, es tindrà en compte la proposta de restauració i reinterpretació per posar en valor els vestigis i elements patrimonials, l’actuació com acció dinamitzadora, la correcta segregació de la circulació rodada i a peu, la millora dels espais lliures i la relació amb la muralla i altres equipaments propers, així com l’adequació amb la trama urbana com a punt d’accés al Centre Històric.

PUBLICITAT