L’Ajuntament de Valls participa un any més en tres projectes sense ànim de lucre impulsats amb el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. El consistori, a través de la regidoria d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat, col·labora amb el programa que té l’objectiu de consolidar una política de cooperació que superi les dinàmiques dels projectes aïllats, apostant els últims anys per accions amb un caràcter més global. D’aquesta manera, enguany s’han centrat els esforços en projectes destinats a comunitats originàries de països en vies de desenvolupament que tenen vincles amb Valls, com el Marroc, Gàmbia o el Senegal. La dotació pressupostària que s’assigna és de 10.000 euros.

PUBLICITAT

En aquest sentit, l’Ajuntament participarà amb 3.743 euros en el projecte “Teixint xarxes per al canvi: prevenció i atenció de la mutilació genital femenina i els matrimonis de Gàmbia”, promogut per la Fundación Wassu-UAB. El seu propòsit és promoure la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans de les dones i els nens de Gàmbia. El projecte es focalitza en la transferència i la generació de coneixement al voltant d’aquests dos aspectes com a pràctiques tradicionals perjudicials, mitjançant quatre eixos estratègics.

El segon projecte, al qual s’hi destinaran 2.515 euros, és de “Suport a mares solteres i llurs infants, inserció sociolaboral i mesures per fer front a la pandèmia de la Covid-19”, promogut per l’associació Amics dels Infants del Marroc. Aquesta iniciativa té com a finalitat dur a terme un increment de recursos que permeti emprendre les mesures de contingència necessàries per fer front als impactes de l’actual crisi sanitària i per al manteniment dels serveis que presten les associacions que promouen els drets de les dones i els infants, fan prevenció sobre l’abandonament d’infants i que treballen en la reinserció socioeconòmica de les mares solteres. Així, el projecte promou activitats generadores d’ingressos, la formació i les activitats comunitàries de sensibilització sobre les mesures restrictives de la lluita contra la pandèmia.

Finalment, el tercer projecte al desenvolupament, amb una aportació de 3.742 euros, es tracta de “Recuperació d’estudiants provinents de famílies pobres afectades per la Covid-19 al Senegal”, executat per l’associació Grup Cultural Jimayoor. El seu objectiu és implementar un mecanisme comunitari sostenible que mobilitzi la comunitat per satisfer la necessitat de donar suport als estudiants en un any escolar marcat per una abrupta interrupció de l’aprenentatge. Els nens i les nenes actuen com a agents de canvi en la lluita i la conscienciació contra la pandèmia. Les accions del projecte consisteixen a desenvolupar sessions de reforç  de lectura, de matemàtiques i d’habilitats per a la vida tres cops per setmana.

PUBLICITAT