Us oferim l’enregistrament íntegre de la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Valls del 27 de desembre de 2021.

Font: Ajuntament de Valls
PUBLICITAT