El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert dues convocatòries d’ajuts a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat que busquen fomentar la contractació de persones desocupades de menys de 30 anys. En total s’hi destinaran 125 milions d’euros que, segons les estimacions del Departament d’Empresa i Treball, permetran la contractació de més de 7.000 joves. La meitat del pressupost, és a dir, 62,5 milions d’euros s’utilitzarà per subvencionar contractes en pràctiques per a joves amb titulació, mentre que la resta servirà per subvencionar contractes laborals. En aquest sentit, el SOC oferirà a les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat un ajut de 17.684 euros per cada jove contractat un any a jornada completa.

PUBLICITAT

Els requisits per ser contractat dins d’aquests programes són tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat. En el cas dels contractes de treball en pràctiques, cal complir els requisits que exigeix aquesta modalitat contractual, segons ha detallat aquest passat dijous 30 de desembre el Departament d’Empresa i Treball en un comunicat.

Pel que fa a les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat amb establiment operatiu a Catalunya, el SOC els ofereix un ajut de 17.684 euros per cada jove menor de 30 anys contractat durant 12 mesos a jornada completa. El contracte pot estar formalitzat des d’un mes abans de la publicació de la convocatòria de les subvencions al DOGC (és a dir, des del 30 de novembre de 2021) i fins al 28 de febrer de 2022.

El nombre de contractes subvencionats no pot ser superior a cinc ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat contractant. En el cas d’una persona física o jurídica que tingui fins a una persona contractada, pot sol·licitar la subvenció per a un contracte.

Les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat interessats poden presentar les sol·licituds des del passat 31 de desembre de 2021 i fins al 31 de març de 2022 a través de l’espai Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya o al Canal Empresa, buscant “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits.

Les dues convocatòries obertes aquesta setmana formen part d’un paquet d’ajudes de 216 milions d’euros i que tenen com a objectiu impulsar polítiques actives d’ocupació adreçades únicament a persones joves. Aquesta inversió –amb suport del fons React EU- permetrà beneficiar més de 25.000 persones joves a través de programes d’orientació, formació i experiència laboral.

PUBLICITAT